Lắp ráp & vận hành

Chọn vị trí lắp đặt nhà vệ sinh có nền bằng phẳng, nên tránh xa chỗ có phương tiện giao thông qua lại để tránh nguy hiểm.

Sau khi có vị trí, tiến hành lắp ráp theo 3 bước sau đây:

Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14