Hệ thống điện

Nguồn điện sử dụng là 220V có cầu dao nằm trong cửa bảo trì phía trên. Chỉ cần lấy dây nguồn điện nối với dưới đầu cầu dao. Khi mở cầu dao là cả hê thống nhà vệ sinh có điện.( nhưng nhớ phía bên dây đỏ nối dây nóng, phía bên dây xanh nối dây nguội. )

Thiết bị điện gồm một bóng đèn âm trần ở trước mái hiên. Một bóng đèn âm tường ở trong phòng. Một quạt hút trong phòng âm tường. Một công tắc trong phòng. Một cầu dao chính ở trong cửa bảo trì phía sau.

Dây điện gồm 3 màu: đỏ, vàng, xanh. Dây đỏ là dây nóng có điện nối từ nguồn điện cầu dao tới công tắc trong phòng. Dây vàng là dây nóng chưa có điện, nối từ công tắc tới tất cả thiết bị điện. Khi mở công tắc, dây vàng sẽ trở thành dây nóng có điện. Còn dây xanh là dây nguội nối từ cầu dao tới tất cả thiết bị điện.

Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14