Hệ thống cấp nước

Có thể lấy nước từ một trong 3 nguồn: nguồn nước thành phố, nguồn nước giếng hoặc xe bồn cấp nước. Nước thành phố và nước giếng bơm chỉ cần nối thẳng với ống cấp lên bồn (theo hình chỉ dẫn). Trong bồn có phao ngắt tự động khi đầy. Đầu ống lên có van khóa để điều chỉnh khi nguồn nước quá mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của phao.

Ở đầu ống cấp nước xuống bên trái có một van khóa. Chỉ sử dụng xả nước trước khi di chuyển.

Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14