Hệ thống hầm cầu

Hầm phân gồm 4 ngăn: ngăn thứ nhất là bể phân vi sinh. Khi nước và phân đi vào bể này thì vi sinh làm tách nước và phân ra đồng thời khử mùi. Nước thì qua lưới cản, cặn đi vào ngăn lắng thứ hai, còn phân thì ở lại tiếp tục để vi sinh phân hủy. Khi nước phân đi qua bể lắng thứ hai sẽ đi qua ngăn lắng thứ ba, đây cũng gọi là ngăn lọc. Ở đây có thể dùng sỏi đá, than hoạt tính hoặc là lưới “ nonwoven “ tùy theo khả năng phân hủy của vi sinh. Sau khi qua ngăn lọc, sẽ đi vào ngăn hố ga cuối cùng. Ơû đây sẽ gặp nước thải sàn và lavabo rồi cùng nhau theo ống thải chính ra ngoài. Oáng thải chính có van khóa mở để tiện cho việc nối ống và di chuyển.

Vi sinh và hút hầm phân: Đây là hầm phân tự hoại. Cứ mỗi 3~6 tháng bỏ vào một bịch vi sinh theo hướng dẫn sử dụng là hầu như hầm phân không bao giờ đầy. Trong trường hợp phải hút hầm cầu do lượng người sử dụng tăng quá cao,thì cửa mặt bít hút cầu ở vị trí trên nắp thùng phân trong cửa bảo trì lớn ở phía sau. Nhưng sau khi hút nhớ phải thêm vi sinh vào.

Hệ thống thông hơi: Tất cả nhà vệ sinh do SGC sản xuất đều có hệ thống thông hơi qua than hoạt tính. Tuổi thọ than hoạt tính trung bình là 6 tháng. Mỗi lần thay ( Bỏ than hoạt tính vào từng bọc vải mùng nhỏ niêm phong.) chỉ cần mở nắp lưới đen ở phía sau ( theo chỉ dẫn ) lấy từng bọc cũ ra, thay từng bọc mới là xong.

Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14