Hệ thống nước thải

Nguồn nước thải gồm có nước thải lavabo và nước thải sàn. Cả hai nguồn đi theo ống dẫn chảy tới thỏ hình hộp. Khi nước hộp đầy, sẽ tràn xuống ngăn hố ga cuối cùng của hầm phân, rồi theo ống thải chính ra ngoài.

 

Thỏ hình hộp có hai tác dụng:

vừa ngăn được mùi hôi bốc ngược lên, vừa có không gian lớn để chứa cặn bã, đất sét nơi thi công. Khi ống nước thải bị nghẹt do bùn bã đầy. Chỉ cần mở cửa bít bảo trì làm vệ sinh là ống thông ngay.

Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14