Thông số kỹ thuật
Nhà vệ sinh Công trình -1C:
Kích thước phủ bì:
      1120 x 900 x 2600mm
Kích thước lọt lòng:
      1060 x 850 x 1980mm
Dung tích bồn nước sạch:
      300L
Dung tích hầm phân tự hoại:
      400L
Trọng lượng tịnh:
      170kg
 
Nhà vệ sinh Du lịch -2C:
Kích thước phủ bì: 
      1120 x 1770 x 2600mm
Kích thước lọt lòng (mỗi phòng):
      1060 x 850 x 1980mm
Dung tích bồn nước sạch:
      600L
Dung tích hầm phân tự hoại: 
      800L
Trọng lượng tịnh:
      320kg
 
 

Nhà vệ sinh Đường phố -3C:

Kích thước phủ bì: 
      1120 x 2640 x 2600mm
Kích thước lọt lòng (mỗi phòng):
      1060 x 850 x 1980mm
Dung tích bồn nước sạch:
      900L
Dung tích hầm phân tự hoại: 
      1200L
Trọng lượng tịnh:
      470kg
 

Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14